Ontslag Kaarschot

Uw werkgever in Kaarschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaarschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaarschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaarschot. Uw werkgever in Kaarschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaarschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaarschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaarschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaarschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaarschot of met bevallingsverlof bent in Kaarschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaarschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaarschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaarschot
 • Als u in Kaarschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaarschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaarschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaarschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaarschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaarschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaarschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaarschot. Uitzonderingen in Kaarschot;
 • Als uw werkgever in Kaarschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaarschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaarschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaarschot niet geschikt voor uw werk in Kaarschot of
 • u functioneert niet voldoende in Kaarschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaarschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaarschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaarschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaarschot verblijft, dan mag uw werkgever in Kaarschot u eveneens wel ontslaan.