Ontslag Kaard /kaart

Uw werkgever in Kaard /kaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaard /kaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaard /kaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaard /kaart. Uw werkgever in Kaard /kaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaard /kaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaard /kaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaard /kaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaard /kaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaard /kaart of met bevallingsverlof bent in Kaard /kaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaard /kaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaard /kaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaard /kaart
 • Als u in Kaard /kaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaard /kaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaard /kaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaard /kaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaard /kaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaard /kaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaard /kaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaard /kaart. Uitzonderingen in Kaard /kaart;
 • Als uw werkgever in Kaard /kaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaard /kaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaard /kaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaard /kaart niet geschikt voor uw werk in Kaard /kaart of
 • u functioneert niet voldoende in Kaard /kaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaard /kaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaard /kaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaard /kaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaard /kaart verblijft, dan mag uw werkgever in Kaard /kaart u eveneens wel ontslaan.