Ontslag Kaakhorn

Uw werkgever in Kaakhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kaakhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kaakhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kaakhorn. Uw werkgever in Kaakhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kaakhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kaakhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kaakhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kaakhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kaakhorn of met bevallingsverlof bent in Kaakhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kaakhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kaakhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kaakhorn
 • Als u in Kaakhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kaakhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Kaakhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kaakhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kaakhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kaakhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kaakhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kaakhorn. Uitzonderingen in Kaakhorn;
 • Als uw werkgever in Kaakhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kaakhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kaakhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kaakhorn niet geschikt voor uw werk in Kaakhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Kaakhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kaakhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kaakhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kaakhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kaakhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Kaakhorn u eveneens wel ontslaan.