Ontslag Jutrijp /jutryp

Uw werkgever in Jutrijp /jutryp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jutrijp /jutryp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jutrijp /jutryp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jutrijp /jutryp. Uw werkgever in Jutrijp /jutryp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jutrijp /jutryp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jutrijp /jutryp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jutrijp /jutryp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jutrijp /jutryp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jutrijp /jutryp of met bevallingsverlof bent in Jutrijp /jutryp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jutrijp /jutryp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jutrijp /jutryp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jutrijp /jutryp
 • Als u in Jutrijp /jutryp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jutrijp /jutryp wilt opnemen;
 • Omdat u in Jutrijp /jutryp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jutrijp /jutryp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jutrijp /jutryp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jutrijp /jutryp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jutrijp /jutryp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jutrijp /jutryp. Uitzonderingen in Jutrijp /jutryp;
 • Als uw werkgever in Jutrijp /jutryp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jutrijp /jutryp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jutrijp /jutryp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jutrijp /jutryp niet geschikt voor uw werk in Jutrijp /jutryp of
 • u functioneert niet voldoende in Jutrijp /jutryp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jutrijp /jutryp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jutrijp /jutryp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jutrijp /jutryp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jutrijp /jutryp verblijft, dan mag uw werkgever in Jutrijp /jutryp u eveneens wel ontslaan.