Ontslag Junne

Uw werkgever in Junne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Junne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Junne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Junne. Uw werkgever in Junne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Junne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Junne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Junne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Junne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Junne of met bevallingsverlof bent in Junne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Junne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Junne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Junne
 • Als u in Junne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Junne wilt opnemen;
 • Omdat u in Junne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Junne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Junne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Junne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Junne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Junne. Uitzonderingen in Junne;
 • Als uw werkgever in Junne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Junne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Junne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Junne niet geschikt voor uw werk in Junne of
 • u functioneert niet voldoende in Junne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Junne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Junne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Junne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Junne verblijft, dan mag uw werkgever in Junne u eveneens wel ontslaan.