Ontslag Julianadorp

Uw werkgever in Julianadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Julianadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Julianadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Julianadorp. Uw werkgever in Julianadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Julianadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Julianadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Julianadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Julianadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Julianadorp of met bevallingsverlof bent in Julianadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Julianadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Julianadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Julianadorp
 • Als u in Julianadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Julianadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Julianadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Julianadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Julianadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Julianadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Julianadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Julianadorp. Uitzonderingen in Julianadorp;
 • Als uw werkgever in Julianadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Julianadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Julianadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Julianadorp niet geschikt voor uw werk in Julianadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Julianadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Julianadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Julianadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Julianadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Julianadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Julianadorp u eveneens wel ontslaan.