Ontslag Jukwerd

Uw werkgever in Jukwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jukwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jukwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jukwerd. Uw werkgever in Jukwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jukwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jukwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jukwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jukwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jukwerd of met bevallingsverlof bent in Jukwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jukwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jukwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jukwerd
 • Als u in Jukwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jukwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Jukwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jukwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jukwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jukwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jukwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jukwerd. Uitzonderingen in Jukwerd;
 • Als uw werkgever in Jukwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jukwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jukwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jukwerd niet geschikt voor uw werk in Jukwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Jukwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jukwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jukwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jukwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jukwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Jukwerd u eveneens wel ontslaan.