Ontslag Jubbega-schurega

Uw werkgever in Jubbega-schurega mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jubbega-schurega zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jubbega-schurega

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jubbega-schurega. Uw werkgever in Jubbega-schurega mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jubbega-schurega arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jubbega-schurega niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jubbega-schurega te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jubbega-schurega u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jubbega-schurega of met bevallingsverlof bent in Jubbega-schurega.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jubbega-schurega kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jubbega-schurega die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jubbega-schurega
 • Als u in Jubbega-schurega lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jubbega-schurega wilt opnemen;
 • Omdat u in Jubbega-schurega lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jubbega-schurega lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jubbega-schurega wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jubbega-schurega op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jubbega-schurega

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jubbega-schurega. Uitzonderingen in Jubbega-schurega;
 • Als uw werkgever in Jubbega-schurega bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jubbega-schurega aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jubbega-schurega gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jubbega-schurega niet geschikt voor uw werk in Jubbega-schurega of
 • u functioneert niet voldoende in Jubbega-schurega.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jubbega-schurega

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jubbega-schurega niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jubbega-schurega of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jubbega-schurega verblijft, dan mag uw werkgever in Jubbega-schurega u eveneens wel ontslaan.