Ontslag Jubbega /jobbegea

Uw werkgever in Jubbega /jobbegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jubbega /jobbegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jubbega /jobbegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jubbega /jobbegea. Uw werkgever in Jubbega /jobbegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jubbega /jobbegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jubbega /jobbegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jubbega /jobbegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jubbega /jobbegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jubbega /jobbegea of met bevallingsverlof bent in Jubbega /jobbegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jubbega /jobbegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jubbega /jobbegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jubbega /jobbegea
 • Als u in Jubbega /jobbegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jubbega /jobbegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Jubbega /jobbegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jubbega /jobbegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jubbega /jobbegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jubbega /jobbegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jubbega /jobbegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jubbega /jobbegea. Uitzonderingen in Jubbega /jobbegea;
 • Als uw werkgever in Jubbega /jobbegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jubbega /jobbegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jubbega /jobbegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jubbega /jobbegea niet geschikt voor uw werk in Jubbega /jobbegea of
 • u functioneert niet voldoende in Jubbega /jobbegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jubbega /jobbegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jubbega /jobbegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jubbega /jobbegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jubbega /jobbegea verblijft, dan mag uw werkgever in Jubbega /jobbegea u eveneens wel ontslaan.