Ontslag Jouswier

Uw werkgever in Jouswier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jouswier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jouswier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jouswier. Uw werkgever in Jouswier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jouswier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jouswier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jouswier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jouswier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jouswier of met bevallingsverlof bent in Jouswier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jouswier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jouswier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jouswier
 • Als u in Jouswier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jouswier wilt opnemen;
 • Omdat u in Jouswier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jouswier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jouswier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jouswier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jouswier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jouswier. Uitzonderingen in Jouswier;
 • Als uw werkgever in Jouswier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jouswier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jouswier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jouswier niet geschikt voor uw werk in Jouswier of
 • u functioneert niet voldoende in Jouswier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jouswier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jouswier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jouswier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jouswier verblijft, dan mag uw werkgever in Jouswier u eveneens wel ontslaan.