Ontslag Jouswerd

Uw werkgever in Jouswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jouswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jouswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jouswerd. Uw werkgever in Jouswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jouswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jouswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jouswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jouswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jouswerd of met bevallingsverlof bent in Jouswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jouswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jouswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jouswerd
 • Als u in Jouswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jouswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Jouswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jouswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jouswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jouswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jouswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jouswerd. Uitzonderingen in Jouswerd;
 • Als uw werkgever in Jouswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jouswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jouswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jouswerd niet geschikt voor uw werk in Jouswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Jouswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jouswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jouswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jouswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jouswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Jouswerd u eveneens wel ontslaan.