Ontslag Jousterp

Uw werkgever in Jousterp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jousterp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jousterp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jousterp. Uw werkgever in Jousterp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jousterp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jousterp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jousterp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jousterp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jousterp of met bevallingsverlof bent in Jousterp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jousterp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jousterp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jousterp
 • Als u in Jousterp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jousterp wilt opnemen;
 • Omdat u in Jousterp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jousterp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jousterp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jousterp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jousterp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jousterp. Uitzonderingen in Jousterp;
 • Als uw werkgever in Jousterp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jousterp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jousterp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jousterp niet geschikt voor uw werk in Jousterp of
 • u functioneert niet voldoende in Jousterp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jousterp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jousterp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jousterp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jousterp verblijft, dan mag uw werkgever in Jousterp u eveneens wel ontslaan.