Ontslag Joure /de jouwer

Uw werkgever in Joure /de jouwer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Joure /de jouwer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Joure /de jouwer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Joure /de jouwer. Uw werkgever in Joure /de jouwer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Joure /de jouwer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Joure /de jouwer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Joure /de jouwer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Joure /de jouwer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Joure /de jouwer of met bevallingsverlof bent in Joure /de jouwer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Joure /de jouwer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Joure /de jouwer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Joure /de jouwer
 • Als u in Joure /de jouwer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Joure /de jouwer wilt opnemen;
 • Omdat u in Joure /de jouwer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Joure /de jouwer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Joure /de jouwer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Joure /de jouwer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Joure /de jouwer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Joure /de jouwer. Uitzonderingen in Joure /de jouwer;
 • Als uw werkgever in Joure /de jouwer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Joure /de jouwer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Joure /de jouwer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Joure /de jouwer niet geschikt voor uw werk in Joure /de jouwer of
 • u functioneert niet voldoende in Joure /de jouwer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Joure /de jouwer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Joure /de jouwer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Joure /de jouwer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Joure /de jouwer verblijft, dan mag uw werkgever in Joure /de jouwer u eveneens wel ontslaan.