Ontslag Jorwert /jorwerd

Uw werkgever in Jorwert /jorwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jorwert /jorwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jorwert /jorwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jorwert /jorwerd. Uw werkgever in Jorwert /jorwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jorwert /jorwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jorwert /jorwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jorwert /jorwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jorwert /jorwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jorwert /jorwerd of met bevallingsverlof bent in Jorwert /jorwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jorwert /jorwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jorwert /jorwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jorwert /jorwerd
 • Als u in Jorwert /jorwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jorwert /jorwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Jorwert /jorwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jorwert /jorwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jorwert /jorwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jorwert /jorwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jorwert /jorwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jorwert /jorwerd. Uitzonderingen in Jorwert /jorwerd;
 • Als uw werkgever in Jorwert /jorwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jorwert /jorwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jorwert /jorwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jorwert /jorwerd niet geschikt voor uw werk in Jorwert /jorwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Jorwert /jorwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jorwert /jorwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jorwert /jorwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jorwert /jorwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jorwert /jorwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Jorwert /jorwerd u eveneens wel ontslaan.