Ontslag Joppe

Uw werkgever in Joppe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Joppe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Joppe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Joppe. Uw werkgever in Joppe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Joppe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Joppe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Joppe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Joppe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Joppe of met bevallingsverlof bent in Joppe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Joppe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Joppe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Joppe
 • Als u in Joppe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Joppe wilt opnemen;
 • Omdat u in Joppe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Joppe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Joppe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Joppe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Joppe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Joppe. Uitzonderingen in Joppe;
 • Als uw werkgever in Joppe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Joppe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Joppe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Joppe niet geschikt voor uw werk in Joppe of
 • u functioneert niet voldoende in Joppe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Joppe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Joppe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Joppe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Joppe verblijft, dan mag uw werkgever in Joppe u eveneens wel ontslaan.