Ontslag Joossesweg

Uw werkgever in Joossesweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Joossesweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Joossesweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Joossesweg. Uw werkgever in Joossesweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Joossesweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Joossesweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Joossesweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Joossesweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Joossesweg of met bevallingsverlof bent in Joossesweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Joossesweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Joossesweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Joossesweg
 • Als u in Joossesweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Joossesweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Joossesweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Joossesweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Joossesweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Joossesweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Joossesweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Joossesweg. Uitzonderingen in Joossesweg;
 • Als uw werkgever in Joossesweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Joossesweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Joossesweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Joossesweg niet geschikt voor uw werk in Joossesweg of
 • u functioneert niet voldoende in Joossesweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Joossesweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Joossesweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Joossesweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Joossesweg verblijft, dan mag uw werkgever in Joossesweg u eveneens wel ontslaan.