Ontslag Jonkersvaart

Uw werkgever in Jonkersvaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jonkersvaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jonkersvaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jonkersvaart. Uw werkgever in Jonkersvaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jonkersvaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jonkersvaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jonkersvaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jonkersvaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jonkersvaart of met bevallingsverlof bent in Jonkersvaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jonkersvaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jonkersvaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jonkersvaart
 • Als u in Jonkersvaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jonkersvaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Jonkersvaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jonkersvaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jonkersvaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jonkersvaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jonkersvaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jonkersvaart. Uitzonderingen in Jonkersvaart;
 • Als uw werkgever in Jonkersvaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jonkersvaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jonkersvaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jonkersvaart niet geschikt voor uw werk in Jonkersvaart of
 • u functioneert niet voldoende in Jonkersvaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jonkersvaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jonkersvaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jonkersvaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jonkersvaart verblijft, dan mag uw werkgever in Jonkersvaart u eveneens wel ontslaan.