Ontslag Jonkerslân /jonkersland

Uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jonkerslân /jonkersland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jonkerslân /jonkersland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jonkerslân /jonkersland. Uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jonkerslân /jonkersland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jonkerslân /jonkersland niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jonkerslân /jonkersland of met bevallingsverlof bent in Jonkerslân /jonkersland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jonkerslân /jonkersland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jonkerslân /jonkersland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jonkerslân /jonkersland
 • Als u in Jonkerslân /jonkersland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jonkerslân /jonkersland wilt opnemen;
 • Omdat u in Jonkerslân /jonkersland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jonkerslân /jonkersland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jonkerslân /jonkersland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jonkerslân /jonkersland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jonkerslân /jonkersland. Uitzonderingen in Jonkerslân /jonkersland;
 • Als uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jonkerslân /jonkersland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jonkerslân /jonkersland niet geschikt voor uw werk in Jonkerslân /jonkersland of
 • u functioneert niet voldoende in Jonkerslân /jonkersland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jonkerslân /jonkersland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jonkerslân /jonkersland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jonkerslân /jonkersland verblijft, dan mag uw werkgever in Jonkerslân /jonkersland u eveneens wel ontslaan.