Ontslag Jonkershuizen

Uw werkgever in Jonkershuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jonkershuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jonkershuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jonkershuizen. Uw werkgever in Jonkershuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jonkershuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jonkershuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jonkershuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jonkershuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jonkershuizen of met bevallingsverlof bent in Jonkershuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jonkershuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jonkershuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jonkershuizen
 • Als u in Jonkershuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jonkershuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Jonkershuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jonkershuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jonkershuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jonkershuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jonkershuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jonkershuizen. Uitzonderingen in Jonkershuizen;
 • Als uw werkgever in Jonkershuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jonkershuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jonkershuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jonkershuizen niet geschikt voor uw werk in Jonkershuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Jonkershuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jonkershuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jonkershuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jonkershuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jonkershuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Jonkershuizen u eveneens wel ontslaan.