Ontslag Jonen

Uw werkgever in Jonen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jonen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jonen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jonen. Uw werkgever in Jonen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jonen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jonen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jonen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jonen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jonen of met bevallingsverlof bent in Jonen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jonen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jonen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jonen
 • Als u in Jonen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jonen wilt opnemen;
 • Omdat u in Jonen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jonen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jonen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jonen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jonen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jonen. Uitzonderingen in Jonen;
 • Als uw werkgever in Jonen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jonen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jonen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jonen niet geschikt voor uw werk in Jonen of
 • u functioneert niet voldoende in Jonen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jonen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jonen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jonen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jonen verblijft, dan mag uw werkgever in Jonen u eveneens wel ontslaan.