Ontslag Jonas

Uw werkgever in Jonas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jonas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jonas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jonas. Uw werkgever in Jonas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jonas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jonas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jonas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jonas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jonas of met bevallingsverlof bent in Jonas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jonas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jonas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jonas
 • Als u in Jonas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jonas wilt opnemen;
 • Omdat u in Jonas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jonas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jonas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jonas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jonas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jonas. Uitzonderingen in Jonas;
 • Als uw werkgever in Jonas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jonas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jonas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jonas niet geschikt voor uw werk in Jonas of
 • u functioneert niet voldoende in Jonas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jonas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jonas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jonas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jonas verblijft, dan mag uw werkgever in Jonas u eveneens wel ontslaan.