Ontslag Jistrum /eestrum

Uw werkgever in Jistrum /eestrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jistrum /eestrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jistrum /eestrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jistrum /eestrum. Uw werkgever in Jistrum /eestrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jistrum /eestrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jistrum /eestrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jistrum /eestrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jistrum /eestrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jistrum /eestrum of met bevallingsverlof bent in Jistrum /eestrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jistrum /eestrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jistrum /eestrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jistrum /eestrum
 • Als u in Jistrum /eestrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jistrum /eestrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Jistrum /eestrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jistrum /eestrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jistrum /eestrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jistrum /eestrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jistrum /eestrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jistrum /eestrum. Uitzonderingen in Jistrum /eestrum;
 • Als uw werkgever in Jistrum /eestrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jistrum /eestrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jistrum /eestrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jistrum /eestrum niet geschikt voor uw werk in Jistrum /eestrum of
 • u functioneert niet voldoende in Jistrum /eestrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jistrum /eestrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jistrum /eestrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jistrum /eestrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jistrum /eestrum verblijft, dan mag uw werkgever in Jistrum /eestrum u eveneens wel ontslaan.