Ontslag Jisp

Uw werkgever in Jisp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jisp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jisp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jisp. Uw werkgever in Jisp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jisp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jisp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jisp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jisp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jisp of met bevallingsverlof bent in Jisp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jisp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jisp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jisp
 • Als u in Jisp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jisp wilt opnemen;
 • Omdat u in Jisp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jisp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jisp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jisp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jisp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jisp. Uitzonderingen in Jisp;
 • Als uw werkgever in Jisp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jisp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jisp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jisp niet geschikt voor uw werk in Jisp of
 • u functioneert niet voldoende in Jisp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jisp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jisp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jisp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jisp verblijft, dan mag uw werkgever in Jisp u eveneens wel ontslaan.