Ontslag Jislum

Uw werkgever in Jislum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jislum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jislum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jislum. Uw werkgever in Jislum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jislum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jislum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jislum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jislum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jislum of met bevallingsverlof bent in Jislum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jislum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jislum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jislum
 • Als u in Jislum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jislum wilt opnemen;
 • Omdat u in Jislum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jislum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jislum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jislum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jislum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jislum. Uitzonderingen in Jislum;
 • Als uw werkgever in Jislum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jislum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jislum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jislum niet geschikt voor uw werk in Jislum of
 • u functioneert niet voldoende in Jislum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jislum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jislum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jislum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jislum verblijft, dan mag uw werkgever in Jislum u eveneens wel ontslaan.