Ontslag Jipsinghuizen

Uw werkgever in Jipsinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jipsinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jipsinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jipsinghuizen. Uw werkgever in Jipsinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jipsinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jipsinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jipsinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jipsinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jipsinghuizen of met bevallingsverlof bent in Jipsinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jipsinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jipsinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jipsinghuizen
 • Als u in Jipsinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jipsinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Jipsinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jipsinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jipsinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jipsinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jipsinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jipsinghuizen. Uitzonderingen in Jipsinghuizen;
 • Als uw werkgever in Jipsinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jipsinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jipsinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jipsinghuizen niet geschikt voor uw werk in Jipsinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Jipsinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jipsinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jipsinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jipsinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jipsinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Jipsinghuizen u eveneens wel ontslaan.