Ontslag Jeth

Uw werkgever in Jeth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jeth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jeth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jeth. Uw werkgever in Jeth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jeth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jeth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jeth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jeth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jeth of met bevallingsverlof bent in Jeth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jeth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jeth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jeth
 • Als u in Jeth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jeth wilt opnemen;
 • Omdat u in Jeth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jeth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jeth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jeth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jeth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jeth. Uitzonderingen in Jeth;
 • Als uw werkgever in Jeth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jeth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jeth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jeth niet geschikt voor uw werk in Jeth of
 • u functioneert niet voldoende in Jeth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jeth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jeth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jeth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jeth verblijft, dan mag uw werkgever in Jeth u eveneens wel ontslaan.