Ontslag Jelsum

Uw werkgever in Jelsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jelsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jelsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jelsum. Uw werkgever in Jelsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jelsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jelsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jelsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jelsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jelsum of met bevallingsverlof bent in Jelsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jelsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jelsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jelsum
 • Als u in Jelsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jelsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Jelsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jelsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jelsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jelsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jelsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jelsum. Uitzonderingen in Jelsum;
 • Als uw werkgever in Jelsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jelsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jelsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jelsum niet geschikt voor uw werk in Jelsum of
 • u functioneert niet voldoende in Jelsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jelsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jelsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jelsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jelsum verblijft, dan mag uw werkgever in Jelsum u eveneens wel ontslaan.