Ontslag Jellum

Uw werkgever in Jellum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jellum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jellum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jellum. Uw werkgever in Jellum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jellum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jellum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jellum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jellum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jellum of met bevallingsverlof bent in Jellum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jellum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jellum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jellum
 • Als u in Jellum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jellum wilt opnemen;
 • Omdat u in Jellum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jellum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jellum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jellum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jellum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jellum. Uitzonderingen in Jellum;
 • Als uw werkgever in Jellum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jellum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jellum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jellum niet geschikt voor uw werk in Jellum of
 • u functioneert niet voldoende in Jellum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jellum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jellum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jellum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jellum verblijft, dan mag uw werkgever in Jellum u eveneens wel ontslaan.