Ontslag Jannum /janum

Uw werkgever in Jannum /janum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jannum /janum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jannum /janum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jannum /janum. Uw werkgever in Jannum /janum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jannum /janum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jannum /janum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jannum /janum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jannum /janum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jannum /janum of met bevallingsverlof bent in Jannum /janum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jannum /janum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jannum /janum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jannum /janum
 • Als u in Jannum /janum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jannum /janum wilt opnemen;
 • Omdat u in Jannum /janum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jannum /janum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jannum /janum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jannum /janum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jannum /janum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jannum /janum. Uitzonderingen in Jannum /janum;
 • Als uw werkgever in Jannum /janum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jannum /janum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jannum /janum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jannum /janum niet geschikt voor uw werk in Jannum /janum of
 • u functioneert niet voldoende in Jannum /janum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jannum /janum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jannum /janum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jannum /janum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jannum /janum verblijft, dan mag uw werkgever in Jannum /janum u eveneens wel ontslaan.