Ontslag Jannendorp

Uw werkgever in Jannendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jannendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jannendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jannendorp. Uw werkgever in Jannendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jannendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jannendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jannendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jannendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jannendorp of met bevallingsverlof bent in Jannendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jannendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jannendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jannendorp
 • Als u in Jannendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jannendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Jannendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jannendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jannendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jannendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jannendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jannendorp. Uitzonderingen in Jannendorp;
 • Als uw werkgever in Jannendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jannendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jannendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jannendorp niet geschikt voor uw werk in Jannendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Jannendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jannendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jannendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jannendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jannendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Jannendorp u eveneens wel ontslaan.