Ontslag Jagerswijk

Uw werkgever in Jagerswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jagerswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jagerswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jagerswijk. Uw werkgever in Jagerswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jagerswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jagerswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jagerswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jagerswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jagerswijk of met bevallingsverlof bent in Jagerswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jagerswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jagerswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jagerswijk
 • Als u in Jagerswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jagerswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Jagerswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jagerswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jagerswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jagerswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jagerswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jagerswijk. Uitzonderingen in Jagerswijk;
 • Als uw werkgever in Jagerswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jagerswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jagerswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jagerswijk niet geschikt voor uw werk in Jagerswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Jagerswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jagerswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jagerswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jagerswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jagerswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Jagerswijk u eveneens wel ontslaan.