Ontslag Jabeek

Uw werkgever in Jabeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jabeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jabeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jabeek. Uw werkgever in Jabeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jabeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jabeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jabeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jabeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jabeek of met bevallingsverlof bent in Jabeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jabeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jabeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jabeek
 • Als u in Jabeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jabeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Jabeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jabeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jabeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jabeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jabeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jabeek. Uitzonderingen in Jabeek;
 • Als uw werkgever in Jabeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jabeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jabeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jabeek niet geschikt voor uw werk in Jabeek of
 • u functioneert niet voldoende in Jabeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jabeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jabeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jabeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jabeek verblijft, dan mag uw werkgever in Jabeek u eveneens wel ontslaan.