Ontslag Jaarsveld

Uw werkgever in Jaarsveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Jaarsveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Jaarsveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Jaarsveld. Uw werkgever in Jaarsveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Jaarsveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Jaarsveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Jaarsveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Jaarsveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Jaarsveld of met bevallingsverlof bent in Jaarsveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Jaarsveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Jaarsveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Jaarsveld
 • Als u in Jaarsveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Jaarsveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Jaarsveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Jaarsveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Jaarsveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Jaarsveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Jaarsveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Jaarsveld. Uitzonderingen in Jaarsveld;
 • Als uw werkgever in Jaarsveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Jaarsveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Jaarsveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Jaarsveld niet geschikt voor uw werk in Jaarsveld of
 • u functioneert niet voldoende in Jaarsveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Jaarsveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Jaarsveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Jaarsveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Jaarsveld verblijft, dan mag uw werkgever in Jaarsveld u eveneens wel ontslaan.