Ontslag Ittervoort

Uw werkgever in Ittervoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ittervoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ittervoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ittervoort. Uw werkgever in Ittervoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ittervoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ittervoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ittervoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ittervoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ittervoort of met bevallingsverlof bent in Ittervoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ittervoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ittervoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ittervoort
 • Als u in Ittervoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ittervoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Ittervoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ittervoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ittervoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ittervoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ittervoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ittervoort. Uitzonderingen in Ittervoort;
 • Als uw werkgever in Ittervoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ittervoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ittervoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ittervoort niet geschikt voor uw werk in Ittervoort of
 • u functioneert niet voldoende in Ittervoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ittervoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ittervoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ittervoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ittervoort verblijft, dan mag uw werkgever in Ittervoort u eveneens wel ontslaan.