Ontslag Itteren

Uw werkgever in Itteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Itteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Itteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Itteren. Uw werkgever in Itteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Itteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Itteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Itteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Itteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Itteren of met bevallingsverlof bent in Itteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Itteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Itteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Itteren
 • Als u in Itteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Itteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Itteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Itteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Itteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Itteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Itteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Itteren. Uitzonderingen in Itteren;
 • Als uw werkgever in Itteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Itteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Itteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Itteren niet geschikt voor uw werk in Itteren of
 • u functioneert niet voldoende in Itteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Itteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Itteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Itteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Itteren verblijft, dan mag uw werkgever in Itteren u eveneens wel ontslaan.