Ontslag Buitenstverlaat /bûtenstfallaat

Uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buitenstverlaat /bûtenstfallaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat. Uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat of met bevallingsverlof bent in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat
 • Als u in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buitenstverlaat /bûtenstfallaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat. Uitzonderingen in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat;
 • Als uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat niet geschikt voor uw werk in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat of
 • u functioneert niet voldoende in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat verblijft, dan mag uw werkgever in Buitenstverlaat /bûtenstfallaat u eveneens wel ontslaan.