Ontslag It heechsân /hoogzand-oostermeer

Uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in It heechsân /hoogzand-oostermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht It heechsân /hoogzand-oostermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in It heechsân /hoogzand-oostermeer. Uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in It heechsân /hoogzand-oostermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in It heechsân /hoogzand-oostermeer niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in It heechsân /hoogzand-oostermeer of met bevallingsverlof bent in It heechsân /hoogzand-oostermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in It heechsân /hoogzand-oostermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in It heechsân /hoogzand-oostermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in It heechsân /hoogzand-oostermeer
 • Als u in It heechsân /hoogzand-oostermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in It heechsân /hoogzand-oostermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in It heechsân /hoogzand-oostermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in It heechsân /hoogzand-oostermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in It heechsân /hoogzand-oostermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag It heechsân /hoogzand-oostermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in It heechsân /hoogzand-oostermeer. Uitzonderingen in It heechsân /hoogzand-oostermeer;
 • Als uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in It heechsân /hoogzand-oostermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer niet geschikt voor uw werk in It heechsân /hoogzand-oostermeer of
 • u functioneert niet voldoende in It heechsân /hoogzand-oostermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in It heechsân /hoogzand-oostermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in It heechsân /hoogzand-oostermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in It heechsân /hoogzand-oostermeer verblijft, dan mag uw werkgever in It heechsân /hoogzand-oostermeer u eveneens wel ontslaan.