Ontslag Isabellahaven

Uw werkgever in Isabellahaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Isabellahaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Isabellahaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Isabellahaven. Uw werkgever in Isabellahaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Isabellahaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Isabellahaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Isabellahaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Isabellahaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Isabellahaven of met bevallingsverlof bent in Isabellahaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Isabellahaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Isabellahaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Isabellahaven
 • Als u in Isabellahaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Isabellahaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Isabellahaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Isabellahaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Isabellahaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Isabellahaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Isabellahaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Isabellahaven. Uitzonderingen in Isabellahaven;
 • Als uw werkgever in Isabellahaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Isabellahaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Isabellahaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Isabellahaven niet geschikt voor uw werk in Isabellahaven of
 • u functioneert niet voldoende in Isabellahaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Isabellahaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Isabellahaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Isabellahaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Isabellahaven verblijft, dan mag uw werkgever in Isabellahaven u eveneens wel ontslaan.