Ontslag Irnsum /jirnsum

Uw werkgever in Irnsum /jirnsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Irnsum /jirnsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Irnsum /jirnsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Irnsum /jirnsum. Uw werkgever in Irnsum /jirnsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Irnsum /jirnsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Irnsum /jirnsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Irnsum /jirnsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Irnsum /jirnsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Irnsum /jirnsum of met bevallingsverlof bent in Irnsum /jirnsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Irnsum /jirnsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Irnsum /jirnsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Irnsum /jirnsum
 • Als u in Irnsum /jirnsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Irnsum /jirnsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Irnsum /jirnsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Irnsum /jirnsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Irnsum /jirnsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Irnsum /jirnsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Irnsum /jirnsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Irnsum /jirnsum. Uitzonderingen in Irnsum /jirnsum;
 • Als uw werkgever in Irnsum /jirnsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Irnsum /jirnsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Irnsum /jirnsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Irnsum /jirnsum niet geschikt voor uw werk in Irnsum /jirnsum of
 • u functioneert niet voldoende in Irnsum /jirnsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Irnsum /jirnsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Irnsum /jirnsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Irnsum /jirnsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Irnsum /jirnsum verblijft, dan mag uw werkgever in Irnsum /jirnsum u eveneens wel ontslaan.