Ontslag Iniaheide

Uw werkgever in Iniaheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Iniaheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Iniaheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Iniaheide. Uw werkgever in Iniaheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Iniaheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Iniaheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Iniaheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Iniaheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Iniaheide of met bevallingsverlof bent in Iniaheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Iniaheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Iniaheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Iniaheide
 • Als u in Iniaheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Iniaheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Iniaheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Iniaheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Iniaheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Iniaheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Iniaheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Iniaheide. Uitzonderingen in Iniaheide;
 • Als uw werkgever in Iniaheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Iniaheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Iniaheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Iniaheide niet geschikt voor uw werk in Iniaheide of
 • u functioneert niet voldoende in Iniaheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Iniaheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Iniaheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Iniaheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Iniaheide verblijft, dan mag uw werkgever in Iniaheide u eveneens wel ontslaan.