Ontslag Ingelum /engelum

Uw werkgever in Ingelum /engelum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ingelum /engelum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ingelum /engelum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ingelum /engelum. Uw werkgever in Ingelum /engelum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ingelum /engelum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ingelum /engelum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ingelum /engelum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ingelum /engelum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ingelum /engelum of met bevallingsverlof bent in Ingelum /engelum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ingelum /engelum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ingelum /engelum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ingelum /engelum
 • Als u in Ingelum /engelum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ingelum /engelum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ingelum /engelum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ingelum /engelum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ingelum /engelum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ingelum /engelum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ingelum /engelum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ingelum /engelum. Uitzonderingen in Ingelum /engelum;
 • Als uw werkgever in Ingelum /engelum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ingelum /engelum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ingelum /engelum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ingelum /engelum niet geschikt voor uw werk in Ingelum /engelum of
 • u functioneert niet voldoende in Ingelum /engelum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ingelum /engelum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ingelum /engelum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ingelum /engelum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ingelum /engelum verblijft, dan mag uw werkgever in Ingelum /engelum u eveneens wel ontslaan.