Ontslag Ingber

Uw werkgever in Ingber mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ingber zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ingber

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ingber. Uw werkgever in Ingber mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ingber arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ingber niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ingber te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ingber u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ingber of met bevallingsverlof bent in Ingber.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ingber kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ingber die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ingber
 • Als u in Ingber lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ingber wilt opnemen;
 • Omdat u in Ingber lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ingber lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ingber wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ingber op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ingber

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ingber. Uitzonderingen in Ingber;
 • Als uw werkgever in Ingber bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ingber aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ingber gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ingber niet geschikt voor uw werk in Ingber of
 • u functioneert niet voldoende in Ingber.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ingber

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ingber niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ingber of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ingber verblijft, dan mag uw werkgever in Ingber u eveneens wel ontslaan.