Ontslag Indijk /yndyk

Uw werkgever in Indijk /yndyk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Indijk /yndyk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Indijk /yndyk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Indijk /yndyk. Uw werkgever in Indijk /yndyk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Indijk /yndyk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Indijk /yndyk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Indijk /yndyk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Indijk /yndyk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Indijk /yndyk of met bevallingsverlof bent in Indijk /yndyk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Indijk /yndyk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Indijk /yndyk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Indijk /yndyk
 • Als u in Indijk /yndyk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Indijk /yndyk wilt opnemen;
 • Omdat u in Indijk /yndyk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Indijk /yndyk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Indijk /yndyk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Indijk /yndyk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Indijk /yndyk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Indijk /yndyk. Uitzonderingen in Indijk /yndyk;
 • Als uw werkgever in Indijk /yndyk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Indijk /yndyk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Indijk /yndyk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Indijk /yndyk niet geschikt voor uw werk in Indijk /yndyk of
 • u functioneert niet voldoende in Indijk /yndyk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Indijk /yndyk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Indijk /yndyk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Indijk /yndyk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Indijk /yndyk verblijft, dan mag uw werkgever in Indijk /yndyk u eveneens wel ontslaan.