Ontslag In de hoeven

Uw werkgever in In de hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in In de hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht In de hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in In de hoeven. Uw werkgever in In de hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in In de hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in In de hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in In de hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in In de hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in In de hoeven of met bevallingsverlof bent in In de hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in In de hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in In de hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in In de hoeven
 • Als u in In de hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in In de hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in In de hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in In de hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in In de hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in In de hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag In de hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in In de hoeven. Uitzonderingen in In de hoeven;
 • Als uw werkgever in In de hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in In de hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in In de hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in In de hoeven niet geschikt voor uw werk in In de hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in In de hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in In de hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in In de hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in In de hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in In de hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in In de hoeven u eveneens wel ontslaan.