Ontslag Imstenrade

Uw werkgever in Imstenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Imstenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Imstenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Imstenrade. Uw werkgever in Imstenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Imstenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Imstenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Imstenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Imstenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Imstenrade of met bevallingsverlof bent in Imstenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Imstenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Imstenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Imstenrade
 • Als u in Imstenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Imstenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Imstenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Imstenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Imstenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Imstenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Imstenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Imstenrade. Uitzonderingen in Imstenrade;
 • Als uw werkgever in Imstenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Imstenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Imstenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Imstenrade niet geschikt voor uw werk in Imstenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Imstenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Imstenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Imstenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Imstenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Imstenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Imstenrade u eveneens wel ontslaan.