Ontslag Ilpendam

Uw werkgever in Ilpendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ilpendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ilpendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ilpendam. Uw werkgever in Ilpendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ilpendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ilpendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ilpendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ilpendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ilpendam of met bevallingsverlof bent in Ilpendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ilpendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ilpendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ilpendam
 • Als u in Ilpendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ilpendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Ilpendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ilpendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ilpendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ilpendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ilpendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ilpendam. Uitzonderingen in Ilpendam;
 • Als uw werkgever in Ilpendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ilpendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ilpendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ilpendam niet geschikt voor uw werk in Ilpendam of
 • u functioneert niet voldoende in Ilpendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ilpendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ilpendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ilpendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ilpendam verblijft, dan mag uw werkgever in Ilpendam u eveneens wel ontslaan.