Ontslag Illikhoven

Uw werkgever in Illikhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Illikhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Illikhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Illikhoven. Uw werkgever in Illikhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Illikhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Illikhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Illikhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Illikhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Illikhoven of met bevallingsverlof bent in Illikhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Illikhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Illikhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Illikhoven
 • Als u in Illikhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Illikhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Illikhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Illikhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Illikhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Illikhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Illikhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Illikhoven. Uitzonderingen in Illikhoven;
 • Als uw werkgever in Illikhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Illikhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Illikhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Illikhoven niet geschikt voor uw werk in Illikhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Illikhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Illikhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Illikhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Illikhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Illikhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Illikhoven u eveneens wel ontslaan.