Ontslag Ijzevoorde

Uw werkgever in Ijzevoorde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijzevoorde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijzevoorde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijzevoorde. Uw werkgever in Ijzevoorde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijzevoorde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijzevoorde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijzevoorde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijzevoorde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijzevoorde of met bevallingsverlof bent in Ijzevoorde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijzevoorde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijzevoorde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijzevoorde
 • Als u in Ijzevoorde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijzevoorde wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijzevoorde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijzevoorde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijzevoorde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijzevoorde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijzevoorde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijzevoorde. Uitzonderingen in Ijzevoorde;
 • Als uw werkgever in Ijzevoorde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijzevoorde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijzevoorde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijzevoorde niet geschikt voor uw werk in Ijzevoorde of
 • u functioneert niet voldoende in Ijzevoorde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijzevoorde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijzevoorde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijzevoorde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijzevoorde verblijft, dan mag uw werkgever in Ijzevoorde u eveneens wel ontslaan.