Ontslag Ijzerlo

Uw werkgever in Ijzerlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijzerlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijzerlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijzerlo. Uw werkgever in Ijzerlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijzerlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijzerlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijzerlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijzerlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijzerlo of met bevallingsverlof bent in Ijzerlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijzerlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijzerlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijzerlo
 • Als u in Ijzerlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijzerlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijzerlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijzerlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijzerlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijzerlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijzerlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijzerlo. Uitzonderingen in Ijzerlo;
 • Als uw werkgever in Ijzerlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijzerlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijzerlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijzerlo niet geschikt voor uw werk in Ijzerlo of
 • u functioneert niet voldoende in Ijzerlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijzerlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijzerlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijzerlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijzerlo verblijft, dan mag uw werkgever in Ijzerlo u eveneens wel ontslaan.