Ontslag Ijzeren

Uw werkgever in Ijzeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijzeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijzeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijzeren. Uw werkgever in Ijzeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijzeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijzeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijzeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijzeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijzeren of met bevallingsverlof bent in Ijzeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijzeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijzeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijzeren
 • Als u in Ijzeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijzeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijzeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijzeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijzeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijzeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijzeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijzeren. Uitzonderingen in Ijzeren;
 • Als uw werkgever in Ijzeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijzeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijzeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijzeren niet geschikt voor uw werk in Ijzeren of
 • u functioneert niet voldoende in Ijzeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijzeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijzeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijzeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijzeren verblijft, dan mag uw werkgever in Ijzeren u eveneens wel ontslaan.